Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng

  1. các đường thẳng song song với dòng điện.
  2. các đường thẳng vuông góc với dòng điện.
  3. các vòng tròn nằm trong các mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện.
  4. các đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.