Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Dùng những từ thích hợp đã cho trong ô dưới đây để điền vào chỗ trống

a. Nhờ có ánh sáng mà ta có thể nhìn thấy mọi vật.

b. Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng đi vào mắt ta.

c. Mắt ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng đi từ vật truyền tới mắt ta.

d. Những vật tự phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. Vật không thể phát ra ánh sáng được nhưng có thể nhận ánh sáng từ một nguồn khác và hắt vào mắt ta gọi là vật được chiếu sáng. Nguồn sáng và các vật được chiếu sáng gọi chung là vật sáng.

e. Vật màu đen là vật không tự phát ra ánh sáng được và nó cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhìn thấy được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.