Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Vì sao ta nhìn thấy một vật?

  1. Vì ta mở mắt hướng về phía vật
  2. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
  3. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
  4. Vì vật được chiếu sáng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.