Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

  1. Mặt Trời
  2. Ngọn nến đang cháy
  3. Con đom đóm lập lòe
  4. Mặt trăng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.