Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

  1. Khi ta mở mắt.
  2. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta.
  3. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.
  4. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.