Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng

Trên tia Ox lấy điểm B sao cho OB = 2cm. Sau đó lấy tiếp điểm A sao cho B là trung điểm OA.

Độ dài đoạn thẳng OA là

  1. 4cm.
  2. 3cm.
  3. 1cm.
  4. 5cm.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.