BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Công thức hóa học của oxit nào viết sai?

  1. natri oxit-NaO.
  2. nhôm oxit-Al2O3.
  3. lưu huỳnh đioxit-SO2.
  4. cacbon monooxit-CO.

Hướng dẫn giải:

Natri oxit: Na2O​

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.