BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Tên gọi của oxit Al2O3

  1. nhôm oxit.
  2. nhôm (III) oxit.
  3. nhôm (II) oxit.
  4. nhôm (III) trioxit.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.