BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Chất nào không phải là oxit?

  1. CO2.
  2. CaO.
  3. BaSO4.
  4. Fe2O3.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.