Tia - Toán lớp 6

Cho hai tia chung gốc Ox và Oy. Nếu có 1 điểm M thuộc cả hai tia này thì em có nhận xét gì về vị trí hai tia Ox và Oy:

  1. Hai tia Ox và tia Oy trùng nhau.
  2. Hai tia Ox và tia Oy đối nhau.
  3. Hai tia Ox và Oy là hai tia phân biệt.
  4. Không thể kết luận.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.