Tia - Toán lớp 6

Cho hình vẽ sau:

Các tia trùng với tia MN là

  1. tia MP, tia MQ.
  2. tia NP, NQ.
  3. tia MP.
  4. tia PM, tia PQ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.