Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Phân bố dân cư là gì?

  1. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực
  2. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.
  3. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
  4. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.