Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

nguyễn lê thảo nhi

Hãy liệt kê tất cả những phương pháp có thể áp dụng để nhân giống các loài hoa và cây cảnh sau hoa hồng, hoa mai, cây hoa mười giờ, cây mẫu tử, cây hoa cúc, cây hoa sứ


Các câu hỏi tương tự
Loading...