Chương I- Điện tích. Điện trường

Tùng

1.Nếu điện áp tại cực gốc của một transistor là 5V và dòng cực gốc là 5µA, Điện trở đầu vào tại cực gốc là bao nhiêu?

2.. Nếu một transistor có beta DC 190, VB = 2 V, và IE = 2 mA, trở kháng DC đầu vào tại cực gốc là bao nhiêu?

3.Điện áp phân cực ở cực gốc của transistor là bao nhiêu nếu cả hai điện trở trong một bộ chia điện áp cứng là bằng nhau và VCC = 10 V?

ad ??


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN