Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Trong cốc có hỗn hợp gồm dung dịch Na2CO3 và NaHCO3. Hãy nêu phương pháp nhận biết sự có mặt của 2 chất trên.

B.Thị Anh Thơ
7 tháng 5 2020 lúc 18:58

- Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào hỗn hợp dung dịch trên.

+ Ban đầu thấy không tạo khí (Chứng tỏ có Na2CO3) đến khi xuất hiện khí thì thấy lượng HCl để làm xuất hiện khí nhiều hơn lượng không thấy tạo khí do đó có NaHCO3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN