Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Quốc Anh

Đốt cháy hoàn toàn 12,3 gam một ankađien liên hợp X thu được 53,1 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Công thức phân tử của X là

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 4 2020 lúc 12:53

Ankadien liên hợp có dạng CnH2n−2 (n⩾4)

Đốt cháy X:

\(C_nH_{2n-2}+\left(1,5n-0,5\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n-1\right)H_2O\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

\(m_X+m_{O2}=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Leftrightarrow12,3+m_{O2}=53,1\)

\(\Rightarrow m_{O2}=40,8\left(g\right)\)

\(n_{O2}=\frac{40,8}{32}=1,275\left(mol\right)\)

\(n_X=\frac{n_{O2}}{1,5n-0,5}=\frac{1,275}{1,5n-0,5}\)

\(\Rightarrow M_X=14n-2=\frac{12,3}{\frac{1,275}{1,5n-0,5}}=\frac{164}{17}.\left(1,5n-0,5\right)\)

\(\Rightarrow n=6\)

Vậy CTPT của X là C6H10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN