Ôn tập lịch sử lớp 8

hà lê thị

Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) theo mẫu sau:

Thời gian Sự kiện
28/7/1914
1916
7/11/1917
7/1918
9/11/1918
11/11/1918

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 2 tháng 2 2020 lúc 12:37
Thời gian Sự kiện
Ngày 28-7-1914

- Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng.

- Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp.

Năm 1916 - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng.
Ngày 7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga rút khỏi chiến tranh.
7-1918 đến 9-1918 Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
Ngày 9-11-1918 Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa.
Ngày 11-11-1918 Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng 2 tháng 2 2020 lúc 20:23

Bảng niên biểu về các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thời gian Chiến sự Kết quả
1914

Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp.

Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri.

Quảng cáo

Cứu nguy cho Pa-ri.

1915 Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km.
1916 Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng.
2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh.
2/4/1917 Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. Có lợi hơn cho phe Hiệp ước.
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. Hai bên ở vào thế cầm cự.
11/1917 Cách mạng tháng 10 Nga thành công Chính phủ Xô viết thành lập
3/3/1918 Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp Nga rút khỏi chiến tranh
Đầu 1918 Đức tiếp tục tấn công Pháp Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp
7/1918 Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11
9/11/1918 Cách mạng Đức bùng nổ Nền quân chủ bị lật đổ
1/11/1918 Chính phủ Đức đầu hàng Chiến tranh kết thúc
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Trà My

1. Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp

3. Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri

4. Những thành tựu chủ yếu về kỉ thuật thế kỉ 18-19

5. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên, khoan học xã hội

6. Nguyên nhân của chiến tranh thế gioiwis thứ nhất (1914-1918)

7. Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

8. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

9. Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé

10. Cách mang Tân Hợi 1911

11. Vì sao ĐNÁ trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân?

12. Trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước ĐNÁ

13. Cuộc Duy Tân Minh Trị

14. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

15. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga

16. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

17.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và những hậu quả

18. Tình hình chung phong trào độc lập dân tộc ở 1 số nước ĐNÁ (1918-1939)

19. Phong trào độc lập dân tộc ở 1 số nước ĐNÁ

20. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)

21. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)

22. Trình bày sự phát triển của khoa học kỉ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN