Ôn tập học kì I

Lê Quang Sang

cho biết trạng thái của tế bào khi tiếp xúc với môi trường ngoài có nồng độ khác nhau .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)