Ôn tập ngữ văn 10

Lâm Thị Hoàng Vy

Em thích nhất nhân vật nào trong 'Chiến thắng Mtao M xây '. Tại sao

Louis Thương Thanh
10 tháng 9 2019 lúc 15:02

Chàng dũng sĩ Đam Sam

Vì người tù trưởng anh hùng của dân tộc mình với những chiến công hiển hách trong xây dựng phát triển buôn làng và bảo vệ cộng đồng chống lại bao kẻ thù hung hãn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN