Shizadon
3 tháng 2 2017 lúc 19:41

x thuộc {1;5}

y thuộc {1;5}

Bình luận (0)
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
3 tháng 2 2017 lúc 19:41

x=1;y=5

x=5;y=1

Bình luận (0)
Đỗ Vũ Huyền Trang
3 tháng 2 2017 lúc 19:43

x thuộc {-1 ; -5 ; 1 ; 5 } và y thuộc {-1 ; -5 ; 1 ; 5 }

Bình luận (0)
lê thị phương oanh
3 tháng 2 2017 lúc 19:45

Ta có : 5=1*5=-1*(-5)

Suy ra x=1 thìy=5

          x=-1 thì y=-5

          x=5 thì y=1

          x=-5 thì y =-1

Bình luận (0)
Vương Tuấn Khải
3 tháng 2 2017 lúc 19:48

Vì x, y thuộc Z 

=> x thuộc Z, y thuộc Z

=> x,y thuộc Ư( 5 ) = { 1 hoặc -1;5 hoặc - 5 }

Vậy x = 1 hoặc -1       ; x = 5 hoặc - 5

        y = 1 hoặc -1      ; y = 5 hoặc - 5

    

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN