Câu hỏi của Trần Thị Thanh Hương - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Thị Thanh Hương - Ngữ văn lớp 7

Lập dàn ý cho đề bài sau :
Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngôi kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất).
Mình cần gấp

 

    Được cập nhật 23/09/2016 lúc 19:17
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.