Bài 29: Anken

Hồ Uyên

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một anken X thu được 0,3 mol khí co2 (đktc). Công thức cấu tạo X ?

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
1 tháng 5 2019 lúc 21:14

Gọi: CT của X: CnH2n+2

CnH2n+2 + (3n=1/2)O2 -to-> nCO2 + (n+1)H2O

1________________________n

0.1_______________________0.3

<=> 0.1n= 0.3

<=> n= 3

Vậy: CT của anken: C3H8

CTCT:

CH3-CH2-CH3

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN