Bài 12 : Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

lục thị thu hằng

đọc thông tin hãy tìm những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế Trung quốc phát triển với tốc độ nhanh.cho biết nguyên nhân của sự phát triển đó

lục thị thu hằng
14 tháng 1 2019 lúc 19:41

làm hộ mk nha!!

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
14 tháng 1 2019 lúc 20:09

Nguyên nhân

Là nước đông dân nhất thế giới . Do đường lối chính sách cải cách và mở cửa, phát huy được nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú.

Thành tựu

-Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện, giải quyết được vấn đề lương thực cho gần 1,3 tỉ người

-Phát triển nhanh chóng trở thàn nền công nghiệp hoàn chỉnh, ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, cơ khí chính xác, nguyên tử, hàngh không vũ trụ

-Tốc độ tăng trưởn kt cao ( từ 1995-1001 tăng đều đặn > 7%)sản lượng nhiều nghành như lương thực, than, điện,..... đứng hàng đầu tg

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN