Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1= 80%. Coi công suất truyền tải ở trạm là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H = 95% thì ta phải

A. giảm hiệu điện thế xuống còn 5kV.                               B. giảm hiệu điện thế xuống còn 10kV.                         C. tăng hiệu điện thế lên đến 80kV.               D. tăng hiệu điện thế lên đến 40k

Hai Yen
27 tháng 3 2015 lúc 9:07

Trạm phátNơi tiêu thụUR

Công suất hao phí là: \(\Delta P = \frac{P^2}{U^2}R.\)

Hiệu suất của quá trình truyền tải là: \(H_1 = \frac{P_{ich}}{P} = \frac{P-\Delta P}{P} = 1- \frac{P}{U_1^2}R.\)

                                                     \(H_2= \frac{P_{ich}}{P} = \frac{P-\Delta P}{P} = 1- \frac{P}{U_2^2}R.\)

=> \(\frac{1-H_1}{1-H_2} = \frac{U_2^2}{U_1^2}\)

=> \(U_2 = \sqrt{\frac{1-0,8}{1-0,95}}.U_1 = 40kV.\)

Như vậy cần tăng hiệu điến thế lên đến 40kV.

Chọn đáp án.D.40kV.

                                                 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự