Chương VII - Hạt nhân nguyên tử

trần thị phương thảo

bom nhiệt hạch ( bom khinh khí hay bom hidro) dùng phản ứng \(^2_1D+^3_1T\rightarrow^4_2He+^1_0n\). tính năng lượng tỏa ra nếu có 1 kmol He được tạo thành do vụ nô

Hà Đức Thọ
23 tháng 3 2015 lúc 11:23

Bạn kiểm tra lại xem có thiếu điều kiện không nhé:

+ Hoặc thiếu khối lượng của các hạt D, T, He

+ Hoặc thiếu năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN