Chương VII - Hạt nhân nguyên tử

trần thị phương thảo

bom nhiệt hạch ( bom khinh khí hay bom hidro) dùng phản ứng \(^2_1D+^3_1T\rightarrow^4_2He+^1_0n\). tính năng lượng tỏa ra nếu có 1 kmol He được tạo thành do vụ nô

Hà Đức Thọ
23 tháng 3 2015 lúc 11:23

Bạn kiểm tra lại xem có thiếu điều kiện không nhé:

+ Hoặc thiếu khối lượng của các hạt D, T, He

+ Hoặc thiếu năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự