Dao động cơ học

trần thị phương thảo

tại thời điểm t1, vận tốc v1 và gia tốc a1 của một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thõa mãn hệ thức a1v1>0. đến thời điểm t2=t1 + T/4 thì vật đang chuyển động 

A.chậm dần đều ra biên                                   B.nhanh dần về vị trí cân bằng

C.chậm dần ra biên                                          D.nhanh dần đều về vị trí cân bằng

Nguyễn Quang Hưng
5 tháng 3 2015 lúc 16:11

x

Biểu diễn các trạng thái bằng véc tơ quay như trên.

Ban đầu, trạng thái của vật ứng với véc tơ màu xanh, sau 1/4 T, trạng thái của vật ứng với véc tơ màu đỏ (2 trường hợp).

Khi đó, trạng thái tương ứng của vật đều đi ra biên và chậm dần.

Đáp án C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dê Trắng

1/Hai nguồn sóng AB cách nhau 1,1m dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng vận tốc truyền sóng 20m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB là:

A.15 điểm

B.11 điểm

C.10 điểm

D.20 điểm

2/Một con lắc đơn dao động điều hòa tại địa điểm A.Nếu đem con lắc đến địa điểm B, biết rằng chiều dài con lắc ko đổi còn gia tốc trọng trường tại B bằng 81% gia tốc trọng trường tại A. So với tần số dao động của con lắc tại A, tần số dao động của con lắc tại B là:

A.tăng 10%

B. giảm 9%

C.tằng 9%

D. giảm 10%

3/ Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa:

A. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì động năng của vật năng

B. khi đi từ vj trí biên về vị trí cân bằng thì thế năng của vật năng

C. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì cơ năng của vật tăng dần

D.ở vị trí cân bằng thì động năng của vật đạt giá trị cực đại và bằng cơ năng

4/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox(với O là VTCB) có vận tốc bằng nửa
giá trị cực đại tại hai thời điểm liên tiếp t 1 = 2,8s và t 2 = 3,6s; tốc độ trung bình trong khoảng
thời gian đó là (10 căn 3)/pi
. Tốc độ dao động cực đại của chất điểm là
A. 15cm/s B. 10 / cm s  C. 8cm/s D. 20cm/s