Địa lý dân cư

Kim Phuong Huynh Thi

nhận xét về hình dạng tháp của năm 1999-2019

Gia Long 2k6
Thượng tá -
29 tháng 9 2020 lúc 22:28

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (Địa lý 9) – ÔN THI ĐỊA LÝ

Nhận xét tháp tuổi năm 1999 :

Hình dạng :

- Đáy rộng , đỉnh nhọn , sườn phình to → Cơ cấu dân số trẻ.

Cơ cấu dân số theo tuổi :

+ Nhóm tuổi 0 – 14 tuổi: 33,5%.

+ Nhóm tuổi 14 – 59: 58,4%.

+ Nhóm tuổi trên 59: 8,1%.

Có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn ( 41,6%)

Theo giới tính ( tự làm ).

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN