Hyperactive Maths Group
1 tháng 11 2019 lúc 21:18

Ta có:

\(^{b^3}\)\(^{6c}\)

= b x b x b + ( c + c + c + c + c + c )

Trong trường hợp b > c => c = \(\frac{1}{2}\)b

Trong trường hợp b < c => b = \(\frac{1}{2}\)c

Không thể có trường hợp b = c

Vậy suy ra mọi số tự nhiên đều có thể viết viết dưới dạng \(^{b^3}\)+  6c mà b,c thuộc Z

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN