Chương II- Nhiệt học

Con Bố Độ

Khi vật rắn bị nung nóng hay làm lạnh thì khối lượng của vật ấy...

trang nc1
trang nc1 9 tháng 8 2020 lúc 21:26

Khi vật rắn bị nung nóng hay làm lạnh thì khối lượng của vật ấy không đổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN