Ôn tập chương VII

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 19:27

Trình bày những vấn đề cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.

=> mang lại nhiều hiểu quả tích cực , sự quan tâm của nhà nước về vấn đề trồng trọt công nghệ cao 

Bình luận (0)