Ôn tập chương VII

MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 19:27

Trình bày những vấn đề cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.

=> mang lại nhiều hiểu quả tích cực , sự quan tâm của nhà nước về vấn đề trồng trọt công nghệ cao 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết