Bảng tính điện tử

PIKACHU
PIKACHU 1 tháng 12 2020 lúc 22:07

đề bài khó hiểu quá

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 8 tháng 12 2020 lúc 23:52

Thiếu định nghĩa số đối xứng nên không thể làm

Bình luận (0)
thanhyyn
thanhyyn 26 tháng 11 2020 lúc 20:22

Câu 1 : Cập nhật tự động kết quả tính toán

Câu 2: Nháy chuột chon ô tính.Nếu ô tính chứa dữ liệu thì nội dung trên ô tính và thanh công thức giống nhau.Nếu ô tính chứ công thức thì thanh công thức hiển thị công thức, còn ô tính hiện thị kết quả

Đó bạn nếu đúng thì tick cho mình nhà

Bình luận (1)
bao pham
bao pham 17 tháng 11 2020 lúc 23:05

trang 9

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN