Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li

MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 8:54

Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời kì Đê-li:

Kiến trúc: Quần thể kiến trúc thánh đường và tháp Hồi giáo Ku-túp Mi-na, Đê-li

Chữ Ba Tư là ngôn ngữ chính thời Đê-li

Nhiều nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Ấn Độ như: Kabir (1440-1518) với nhiều tác phẩm bằng tiếng Hin-đi.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 8:55

 

Thời gian

Tình hình chính trị

Tình hình kinh tế

Tình hình xã hội

Thành tựu văn hóa

Vương triều Hồi giáo Đê-li

1206-thế kỉ XVI

Năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng

Tầng lớp Bà-la-môn được xem là đẳng cấp cao nhất.

Kiến trúc mang đậm ảnh hưởng của văn hóa Hồi giáo

 

Đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất vá phát triển.

Thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

Thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo.

Tiểu biểu có tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ A-rập cổ

 

Thế kỉ XVI, vương triều Hồi giáo Đê-li sụp đổ. 

Giao thương phát triển. Thương nhân Ấn độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á, Tây Á.

Người dân không theo Hồi giáo bị phân biệt biệt đối xử

Chữ Ba Tư là ngôn ngữ chính thời Đê-li

   

Nhiều cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Đê-li.

Nhà văn hóa, nhà thơ lớn Kabir với nhiều tác phẩm bằng tiếng Hin-đi

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 8:55

Đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Đê-li:

- Mang đậm yếu tố văn hóa mới-văn hóa Hồi giáo

- Tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ A-rập cổ.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 8:55

Vương triều hồi giáo Đê-li được thành lập sau khi vương triều Gúp-ta sụp đổ

- Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kì xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ. Lập nên vương triều Hồi giáo Đê -li. 

Đến đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất và phát triển thịnh vượng. 

Chính trị

Kinh tế

Xã hội

Năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng

Tầng lớp Bà-la-môn được xem là đẳng cấp cao nhất.

Đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất vá phát triển.

Thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

Thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo.

Thế kỉ XVI, vương triều Hồi giáo Đê-li sụp đổ. 

Giao thương phát triển. Thương nhân Ấn độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á, Tây Á.

Người dân không theo Hồi giáo bị phân biệt biệt đối xử

  

Nhiều cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Đê-li.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)