Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện

🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
19 tháng 12 2020 lúc 17:45

Vì để phân biệt các độ bền cơ học và chất liệu của dây điện.

Bình luận (0)
Quangquang
25 tháng 12 2020 lúc 20:28

Vì để phân biệt các độ bền cơ học và chất liệu của dây điện.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN