Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

nguyen thi tram hoa

câu hỏi : Cho động cơ không đồng bộ 4 cực nối sao, 380V, 50Hz, 1395V/P. Thông số đã quy đổi về stator như sau: Rs = 3,0Ω, Xs = 4.1Ω, Rr’ = 3.2Ω, Xr’ = 4.1Ω, Xm = 66Ω, Rc = 2000 Ω. Động cơ được cấp nguồn 3 pha 380V, 50Hz, tổn hao cơ 60W. Sử dụng mạch tương đương chính xác (Xm//Rc) tính toán các trường hợp sau:

a. Ở chế độ định mức tính dòng làm việc I1, moment điện từ, công suất tổn hao trên động cơ. Để đạt được hệ số công suất đơn vị tính công suất tụ bù cần lắp song song với động cơ.

b. Khi động cơ bị kẹt tải, không quay được, tính dòng điện, moment và công suất tổn hao trên động cơ. So sánh với trường hợp định mức.

c. Khi động cơ quá tải ngắn hạn, tính moment điện từ cực đại mà động cơ có thể kéo tải. Khi đó tính độ trượt, tốc độ và công suất điện từ của động cơ.

d. Khi động cơ kéo tải với moment điện từ bằng 75% định mức. Tính tốc độ trượt lúc này của động cơ.

*ai có thể giải bài tập này giúp mình được không ạ mình cảm ơn ạ............

câu hỏi : Cho động cơ không đồng bộ 4 cực nối sao, 380V, 50Hz, 1395V/P. Thông số đã quy đổi về stator như sau: Rs = 3,0Ω, Xs = 4.1Ω, Rr’ = 3.2Ω, Xr’ = 4.1Ω, Xm = 66Ω, Rc = 2000 Ω. Động cơ được cấp nguồn 3 pha 380V, 50Hz, tổn hao cơ 60W. Sử dụng mạch tương đương chính xác (Xm//Rc) tính toán các trường hợp sau:

a. Ở chế độ định mức tính dòng làm việc I1, moment điện từ, công suất tổn hao trên động cơ. Để đạt được hệ số công suất đơn vị tính công suất tụ bù cần lắp song song với động cơ.

b. Khi động cơ bị kẹt tải, không quay được, tính dòng điện, moment và công suất tổn hao trên động cơ. So sánh với trường hợp định mức.

c. Khi động cơ quá tải ngắn hạn, tính moment điện từ cực đại mà động cơ có thể kéo tải. Khi đó tính độ trượt, tốc độ và công suất điện từ của động cơ.

d. Khi động cơ kéo tải với moment điện từ bằng 75% định mức. Tính tốc độ trượt lúc này của động cơ.

*ai có thể giải bài tập này giúp mình được không ạ mình cảm ơn ạ............

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 30 tháng 11 2019 lúc 20:54

Ta có:

Ta có:

Vậy chiều dài sẽ là: .

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 26 tháng 8 2017 lúc 20:56

d = 20 mm

E = 2.1011 Pa

Fnén = 1,57.105 N

Tìm \(\varepsilon=\dfrac{\left|\Delta t\right|}{l_0}=?\)

Ta có: \(F=k\Delta l=\dfrac{ES}{l_0}\left|\Delta t\right|\)

\(\Rightarrow\dfrac{\Delta l}{l_0}=\dfrac{F}{ES}=25.10^4=0,25.10^{-2}\)

Vậy độ biến dạng tỉ đối của thanh là : \(\dfrac{\left|\Delta l\right|}{l_0}=2,5.10^{-3}\)

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 26 tháng 8 2017 lúc 21:00

Thanh bị biến dạng do tác dụng của trọng lực của vật:

Ta có: P= F= \(k\Delta l\Leftrightarrow10.m=k\Delta l\)

\(\Rightarrow m=\dfrac{k\Delta l}{10}=\dfrac{10^2.10^{-2}}{10}=10^{-1}\left(kg\right)\)

hay m = 0,1 kg

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 26 tháng 8 2017 lúc 21:01

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN