Bài 14: Thực hành: Lai giống

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 13:57

Qui ước:

A: cao >> a: thấp

B: dài >> b: tròn

F1: Có 600 cây trong đó 54 cây thân thấp, hạt tròn

-> (aa, bb) = 54/600 = 0,09

-> ab = 30% > 25%

-> ab là giao tử liên kết

P: AB/ab x AB/ab

GP: (AB = ab = 30%, Ab = aB = 20%) x (AB = ab = 30%, Ab = aB = 20%)

F1:

 

AB = 30%

Ab = 20%

aB = 20%

ab = 30%

AB = 30%

AB/AB = 9%

AB/Ab = 6%

AB/aB = 6%

AB/ab = 9%

Ab = 20%

AB/Ab = 6%

Ab/Ab = 4%

Ab/aB = 4%

Ab/ab = 6%

aB = 20%

AB/aB = 6%

Ab/aB = 4%

aB/aB = 4%

aB/ab = 6%

ab = 30%

AB/ab = 9%

Ab/ab = 6%

aB/ab = 6%

Ab/ab = 9%

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN