Bài 11: Khái niệm và vai trò của giống cây trồng

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:08

tăng khả năng đề kháng sâu , bệnh 

tăng năng suất và chất lượng nống sản trong cuộc sống 

có thể mở rộng diện tích trồng trọt 

...

 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết