Ôn tập chương IV

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:19

Địa phương em:

- Giâm cành: Cây mía, cây sắn

- Chiết cành: Cây cam, cây bưởi 

- Nhân giống vợ tinh: Cây sâm bổ chính, thiên niên kiện

 

Bình luận (0)