Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
14 tháng 2 lúc 20:52

a. Buổi sáng, Rùa và Thỏ cùng nhau đi học. Đang trên đường đến trường, Thỏ đã cậy mình nhanh nhẹn mà la cà ngoài đường đến nỗi quên cả thời gian, còn Rùa thì khác. Rùa biết mình chậm chạp, nên luôn tập trung tới trường. Kết cuộc, khi tiếng trống trường vang lên, Thỏ chạy cuống cuồng nhưng vẫn đến trễ.
b. Rùa đến lớp đúng giờ. Vì bạn biết mình chậm chạp nên đi thẳng một mạch tới trường.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
14 tháng 2 lúc 20:55

a. 
1) Vẽ. Việc làm không phù hợp vì đang trong giờ học toán
2) Ngủ. Việc làm không phù hợp vì đã muộn giờ học
3) Học. Việc làm phù hợp
4) Xem ti vi. Việc làm không phù hợp vì đã khuyu

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
14 tháng 2 lúc 20:55

b.
1) Đi học muộn
2) Mất tập trung
3) Ảnh hưởng người khác

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
14 tháng 2 lúc 20:56

- Ghi vào giấy nhớ, nhờ bố mẹ,...

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
14 tháng 2 lúc 20:58

a.
1) Bạn chưa sinh hoạt đúng giờ
2) Việc lôi kéo bạn ở lại chơi khi bạn phải về là không nên
3) Đây là một cách để giúp em thực hiện đúng giờ
b. 
Em đã sử dụng điện thoại hoặc nhờ bố mẹ

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết