Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 ÔN THI 9 VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN UBND QUẬN HOÀN KIẾM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ CHÍNH THỨ C Ngày kiểm tra: 11/5/2018 Thời gian làm bài: 120 phút Phần I (3,5 điểm) Văn bản “Chuẩn bị hàng trang vào thế kỉ mới” của tác giả Vũ Khoan có viết: “Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng.” (Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015) 1. Căn cứ vào cách lập luận trong câu văn được in đậm, theo em nội dung chính của những câu văn liền trước đó là gì? 2. Tìm câu phủ định trong đoạn trích trên và nêu tác dụng. 3. Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ với nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại. Từ văn bản trên đây và những hiểu biết của em về xã hội, em hãy trình bày trong khoảng 2/3 trang giấy thi những điều em đã, đang và sẽ làm để chuẩn bị cho việc “khởi nghiệp” của chính mình trong tương lai? Phần II (6,5 điểm) Một bạn đã chép nhầm 4 câu thơ trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích như sau: “Nhớ người dưới nguyệt chén đồng Tin sương luống những rày trông mai chờ Bên trời góc bể bơ vơ Tấm son gột rửa bao giờ cho phai” 1. Em hãy ghi lại chính xác những câu thơ trên và so sánh sắc thái biểu cảm của từ bị chép nhầm với từ ngữ mà tác giả Nguyễn Du sử dụng. 2. Xác định vị trí của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm? 3. Trong 4 câu thơ tiếp theo của đoạn thơ vừa cho, tác giả có sử dụng một thành ngữ. Tìm và giải thích ý nghĩa của thành ngữ ấy. Theo em, việc tác giả sử dụng thành ngữ này góp phần cho ta thấy vẻ đẹp nào trong tâm hồn của nhân vật Thúy Kiều? 2 ÔN THI 9 VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN 4. Viết đoạn văn theo cách lập luận quy nạp (khoảng 12 câu) phân tích 4 câu thơ em vừa chép trên đây. Trong đoạn thơ có sử dụng câu mở rộng thành phần và phép lặp để liên kết (gạch chân dưới câu mở rộng thành phần , từ ngữ dùng làm phép lặp và chú thích rõ) 5. Truyện Kiều còn có tên gọi khác là Đoạn trường tân thanh, có thể hiểu là “tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột”. Em hãy kể tên một văn bản khác trong chương trình Ngữ Văn THCS cũng là “tiếng kêu mới” về số phận khổ đau của người phụ nữ trong xã hội cũ. Cho biết văn bản đó do ai sáng tác? Ghi chú: Điểm phần I: 1. (0,5 điểm), 2. (0,5 điểm), 3. (2,5 điểm) Điểm phần II: 1. (0,5 điểm), 2. (0,5 điểm), 3. (1 điểm), 4. (3,5 điểm), 5. (1 điểm). Đề thi có 0, 2 trang Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. -------------- Hết --------------
00:00:00