Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 QUẢNG NAMMÔN: NGỮ VĂN- LỚP 9 Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian giao đề) Câu 1 (1.0 điểm): Câu sau đây vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao? Hãy sửa lại cho đúng. Én là một loài chim có hai cánh. Câu 2 (1.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu của đề: Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa! (Bếp lửa – Bằng Việt) a.Xác định biện pháp tu từ chính trong đoạn thơ. b. Từ “Nhóm” trong câu thơ nào dùng với nghĩa gốc? Từ “Nhóm” trong câu thơ nào dùng với nghĩa chuyển? c.Chỉ ra các từ láy có trong đoạn trích. Câu 3 (3.0 điểm): Chép 4 câu thơ đầu trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” - trích Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nêu ngắn gọn nội dung, nghệ thuật chính của 4 câu thơ. Câu 4 (5.0 điểm): Trong cuộc sống, ai mà không mắc phải lỗi lầm. Có những lỗi lầm để lại trong lòng ta những suy nghĩ day dứt, những bài học khó quên. Em hãy kể lại một lần mắc lỗi ấy của mình. ................ Hết ................ĐỀ CHÍNH THỨC
00:00:00