Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Địa 2018 - THCS Mỹ Đức A. TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn phương án trả lời em cho là đúng nhất: (2 điểm) 1/ Căn cứ vào tính chất của nước hồ, hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ? a) 2 loại b) 3 loại c) 4 loại d) 5 loại 2/ Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? a) 25 0/00 b)32 0/00 c)35 0/00 d)41 0/00 3/.Các nhân tố quan trọng hình thành các loại đất trên bề mặt Trái Đất là gì? a) Thời gian, đá mẹ, gió b) Địa hình, sinh vật, nước c) Con người, khí hậu, địa hình d) Đá mẹ, sinh vật, khí hậu 4/. Nguyên nhân sinh ra sóng biển: a. sức hút do của mặt trăng và mặt trời. b. do gió c. do chuyển động của Trái Đất. d. sức hút do của mặt trăng và Trái Đất. 5/. Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng lớn nhất đến phân bố thực vật trên Trái Đất? a. Đất b. Động vật c. Khí hậu d. Địa hình 6/. Trên Trái Đất có mấy đới khí hậu theo vĩ độ: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 7. Dòng biển nóng xuất phát từ vùng: a. vĩ độ thấp b. vĩ độ cao c. vĩ độ 60 d. vĩ độ 70 8. Tâng ôzôn có vai trò như thế nào với Trái Đất của chúng ta? a, Ngăn bụi b, Ngăn tia cực tím c, Ngăn ánh sáng mặt trời d, Ngăn các tia bức xạ có hại cho con người và sinh vật B. TỰ LUẬN: Câu 1: (3đ) Em hãy cho biết sông là gì? Hệ thống sông là gì? Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông đối với cuộc sống của con người? Câu 2: (2 điểm). Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Trình bày đặc điểm cơ bản của đới khí hậu đó? Câu 3: (3đ) a. Nước biển và đại dương có ba hình thức vận động là sóng biển, thủy triều, dòng biển. Em hãy lấy một vài ví dụ để chứng minh con người đã biết vận dụng các vận động trên vào trong cuộc sống để phát triển kinh tế, đánh giặc ngoại xâm.... b. Nhiệt độ không khí dưới chân núi là 300C thì trên đỉnh núi cao 3000 m, nhiệt độ không khí là bao nhiêu?
00:00:00