Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH TRƯỜNG PTDTNT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 Môn: Địa lí 6 Thời gian: 45 phút A. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng nhất Câu 1: Trái đất có hình dạng gì? a. Hình tròn b. Hình vuông c. Hình cầu d. Hình bầu dục Câu 2: Theo qui ước bên trên kinh tuyến là hướng nào: a. Nam b. Đông c. Bắc d. Tây Câu 3: Ngày xuân phân và thu phân là các ngày nào ? a. 23-9 và 22-12. b. 22-6 và 23-9. c. 21-3 và 23-9. d. 22-12 và 21-3. Câu 4. Trên bản đồ kí hiệu của một thành phố thuộc loại kí hiệu gì? a. Đường b. Điểm c. Diện tích d. Hình học Câu 5: Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy: a. Số 5 b. Số 6 c. Số 7 d. Số 8 Câu 6: Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12 giờ thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ: a. 16 giờ b. 17 giờ c. 18 giờ d. 19 giờ Câu 7: Các vật chuyển động ở bán cầu Bắc thường lệch về phía nào? a. Trái b. Phải c. Trên d. Dưới Câu 8: Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo nào sau đây: a. Elip Gần tròn b. Tròn c. Vuông d. Thoi Câu 9: Vào ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào vĩ tuyến nào: a. Chí tuyến bắc b. Chí tuyến nam c. Xích đạo d. Cực Bắc Câu 10. Nối các ý ở cột A sao cho phù hợp với các ý ở cột B: Độ dài ngày và đêm vào ngày 22 tháng 6: B. Phần tự luận: Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối" Câu 2: Trình bày cấu tạo của lớp vỏ trái đất? Nêu vai trò của lớp vỏ trái đất?
00:00:00