Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 - ĐỀ 1 I – Trắc nghiệm: (4.0 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây. Câu 1. Khúc Thừa Dụ giành quền tự chủ trong hoàn cảnh nào? A. Nhà Đường suy yếu. C. Lực lượng quân đội của ta ngày càng mạnh. B. Nhà Nam Hán thành lập. D. Khúc Thừa Dụ là người có thế lực lớn. Câu 2. Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất, con trai ông là Khúc Hạo lên thay. A. Đúng. B. Sai. Câu 3. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức vào năm: A. 936. B. 937. C. 938. D. 939. Câu 4. Hay tin Ngô Quyền kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc Kiều Công Tiễn đã: A. Sợ hãi đầu hàng. B. Cho người cầu cứu nhà Nam Hán. C. Cho người cầu cứu nhà Lương. D. Cho người cầu cứu nhà Đường. Câu 5. Ngô Quyền đã làm gì để chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán? A. Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều công Tiễn. B. Khẩn trương tổ chức kháng chiến. C. Bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược. D. Các câu A, C đúng. Câu 6. Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng tự nhiên nào để đánh quân Nam Hán: A. Lũ lụt. B. Thủy triều. C. Triều cường. Câu 7: Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào? A. Xây dựng trận địa cọc ngầm có quân mai phục để đón dánh quân Nam Hán. B. Xây dựng trận địa cọc ngầm. C. Chọn dòng sông đẹp. Câu 8: Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Hà Nội) cùng quê với Phùng Hưng: A. Sai. B. Đúng. II. Tự Luận (6.0đ) Câu 1 (2.0đ): Để củng cố chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì? Câu 2 (3.0đ): Trình bày tóm tắt diễn biến của trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền. Câu 3 (1.0đ): Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chúng ta có Trường tiểu học Ngô Quyền, đường Ngô Quyền, qua đó em có suy nghĩ gì?
00:00:00