Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trường THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2014-2015) Môn: Lịch sử - Lớp 6 - Thời gian: 45 phút Phần 1: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: (mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là: A- Đàn áp khủng bố nhân dân ta B- Thuế khoá nặng nề C- Đồng hoá nhân dân ta D- Cống nạp sản vật quý Câu 2: Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là: A. Kiến trúc đền tháp B. Kiến trúc chùa chiền C. Kiến trúc nhà ở D. Kiến trúc đền làng Câu 3: Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt” Bà là : A. Trưng Trắc. C. Trưng Nhị B. Triệu Thị Trinh D. Bùi Thị Xuân Câu 4: Dạ Trạch Vương là ai: A. Lý Nam Đế B. Lý Phật Tử C. Triệu Quang Phục D. Lý Thiên Bảo Câu 5: Lí Bí lên ngôi hoàng đế vào năm: A. 542. B. 543. C. 544. D. 545. Câu 6. Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là: A. Cổ Loa B. Thăng Long C. Phong Khê D. Mê Linh Phần 2: TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 7: (3 điểm) Lí Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi?Những việc làm đó có ý nghĩa gì? Câu 8: (1,5 điểm) Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì? Câu 9: (2,5 điểm) Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
00:00:00