Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN SINH 7 – ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM 1. (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Động vật nào có hình thức sinh sản hữu tính cao nhất A. Thân mềm B. Sâu bọ C. Chim D. Thú Câu 2: Nguyên nhân nào không gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học trong tự nhiên ở nước ta A. Khai thác quá mức B. Phá rừng làm nương C. Sự ô nhiễm môi trường D. Tích cực trồng rừng Câu 3: Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì: A. Động vật ngủ đông dài B. Động vật sinh sản ít C. Khí hậu khắc nghiệt D. Khí hậu khá phù hợp Câu 4: Động vật có mối quan hệ gần với cá hơn là A. Ếch đồng B. Ốc sên C. Châu chấu D. Tôm sông 2. (2 điểm) Sắp xếp tên các động vật sau vào đúng ô phân loại (Cá chép, hổ, chim cánh cụt, bồ câu, lợn, thằn lằn bóng đuôi dài, cá Cóc Tam Đảo, chim én, hươu, rắn, cá thu, vịt, bò, chuột, kanguru, thỏ, voi, dơi). Lớp cá Bộ Ăn thịt Nhóm chim bơi Nhóm chim bay Bộ có vảy (bò sát) Lưỡng cư có đuôi Bộ guốc chẵn II. TỰ LUẬN Câu 1: (3 điểm) So sánh cấu tạo hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của ếch đồng, thằn lằn và chim bồ câu? Câu 2: (1 điểm) Vai trò của lưỡng cư với đời sống con người? Câu 3: (2 điểm) Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?
00:00:00