Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI – SINH HỌC 7 – ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 1. Trùng giày có hình dạng: A. Có hình khối như chiếc giày, không đối xứng B. Đối xứng C. Dẹp như chiếc giày D. Không đối xứng 2. Vì sao sứa thích nghi được với đời sống di chuyển tự do? A. Cơ thể có nhiều tua. B. Ruột dạng túi. C. Cơ thể hình dù, có tầng keo dày để dễ nổi, lỗ miệng quay xuống dưới. D. Màu sắc cơ thể sặc sỡ. 3. Những đại diện nào thuộc ngành giun đốt: A. Giun đất, đỉa, giun rễ lúa B. Giun đỏ, giun móc câu C. Rươi, giun đỏ, giun đất D. Cả A,B,C 4. Vì sao nói động vật đem lại lợi ích cho con người? A. Vì động vật cung cấp nguyên liệu và truyền bệnh cho con người. B. Vì động vật rất đa dạng và phong phú. C. Vì động vật gần gũi với con người. D. Vì đ/vật cung cấp nguyên liệu, dùng cho học tập, nghiên cứu và các hỗ trợ khác. 5. Trùng roi giống thực vật ở điểm nào ? A. Tự dưỡng ,dị dưỡng ,có diệp lục ,có nhân B. Tự dưỡng ,có thành xenlulozơ C. Tự dưỡng ,có diệp lục ,có nhân D. Gồm cả 3 ý nêu trên. 6. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ? A. Qua ăn uống B. Qua máu C. Qua hô hấp D. Cả a,b,c đúng. 7. Tiêu hóa thức ăn của thủy tức do loại tế bào nào đảm nhiệm A. Tế bào mô cơ tiêu hóa B. Tế bào mô bì cơ C. Tế bào gai D. Tế bào thần kinh 8. Trong các Giun tròn sau giun nào kí sinh ở thực vật? A. Giun kim B. Giun móc câu. C. Giun đũa D. Giun rễ lúa. II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1. (2.0 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất mà em quan sát được. Giải thích vì sao mưa nhiều, giun đất thường chui lên khỏi mặt đất? Câu 2. (2,0 điểm) a. Hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang? Kể tên các loài đại diện. HOC24.VN 2 b. Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành ruột khoang cần sử dụng những phương tiện gì? Câu 3 (1,5 điểm) Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người. trình bày biện pháp phòng tránh bệnh giun đũa kí sinh ở người. Câu 4 . (0,5 điểm) Đặc điểm nào của sán dây thích nghi với lối sống kí sinh ?
00:00:00