Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG Họ và tên: ………………………….. Lớp: 7……… KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: Địa lí Thời gian: 45’ (không kể thời gian giao đề) A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I. Chọn một hoặc hai phương án trả lời đúng nhất. Câu 1.Dựa vào mật độ dân số, người ta có thể biết được : A. Số người chuyển đến và chuyển đi. B. Nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân. C. Số người sinh ra và số người mất đi. D. Số người trong độ tuổi lao động. Câu 2: Mưa chủ yếu ở đới lạnh (trừ mùa hạ) ở dạng A. mưa rào. B. mưa phùn. C. mưa đá. D. tuyết rơi. Câu 3. Bồn địa nào sau đây không thuộc châu Phi ? A. Sát. B. Nin Thượng. C. Công - gô. D. Ta-rim. Câu 4: Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hoà, nhiều nước đã tiến hành quy hoạch đô thị theo hướng nào? A. Hướng ''tập trung". B. Hướng “phi tập trung”. C. Hướng "độc quyền". D. Hướng "chuyên môn hoá". II. Dựa vào kiến thức đã học hãy điền từ (hoặc cụm từ) vào ô trống Ở đới ôn hòa thiên nhiên phân hóa theo......(1)........một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các kiểu môi trường cũng thay đổi từ Bắc xuống Nam là do... (2)...., thay đổi từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của......(3).....và.....(4).......... B. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1:Nêu vị trí, đặc điểm môi trường nhiệt đới? Nước ta thuộc kiểu môi trường nào? Câu 2: Trình bày đặc điểm về hình dạng, địa hình và khoáng sản của châu Phi? Câu 3: Nêu những nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
00:00:00