Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 7 A. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Vì sao thành phần chủng tộc ở châu Mĩ đa dạng? A. Do khí hậu phân hóa đa dạng. B. Do lịch sử nhập cư C. Do là nơi giao nhau của các luồng di dân. D. Do nguồn nước dồi dào. Câu 2: Hiện nay, dân cư Hoa Kì có xu hướng tập trung về : A. phía nam Hồ Lớn. B. vùng Đông Bắc Hoa Kì. C. vùng phía bắc Hoa Kì. D. phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương. Câu 3: Bắc Mĩ không nằm trong vành đai khí hậu nào? A. Hàn đới. B. Xích đạo. C. Ôn đới. D. Nhiệt đới. Câu 4: Vì sao thiên nhiên miền núi An-đet lại thay đổi từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao? A. Do địa hình chủ yếu là miền núi thấp. B. Do tác động của gió tín phong Đông nam. C. Do có độ cao lớn lại trải dài trên nhiều vĩ độ. D. Do có nhiều bức chắn địa hình theo hướn tây - đông. Câu 5: Nơi nào ở Nam Mĩ có cảnh quan bán hoang mạc ôn đới phát triển ? A. Eo đất Trung Mĩ. B. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. C. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni. D. Quần đảo Ăng-ti. A. TỰ LUẬN Câu 1: Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ và Nam Mĩ có gì giống và khác nhau? Câu 2: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào trong việc hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
00:00:00