Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Họ và tên: ………………………………………. Lớp: ……………… Câu 1: Trong các nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn vật sống A. Cây mít, con gà, cái bút B. Cây mít, con gà, con voi C. Cây mít, hòn đá, cái bút D. Con voi, hòn đá, cái bút Câu 2: Đặc điểm chung của cơ thể sống là: A. Có sự trao đổi chất với môi trường B. Có khả năng di chuyển C. Lớn lên và sinh sản D. Cả A và C Câu 3: Các nhóm sinh vật trong tự nhiên gồm: A. Thực vật, động vật và nấm B. Thực vật và động vật C. Thực vật, động vật, nấm và vi sinh vật D. Thực vật, động vật và vi sinh vật Câu 4: Những đối tượng sinh vật nào sau đây là sinh vật sống dưới nước? A. Cây ổi, con gà, con rắn, con người B. Cây mít, con chuột, con hổ, cây bèo tây C. Con voi, con cáo, con gấu, con giun D. Con cá, cây bèo tây, con tôm, san hô Câu 5: Phát biểu nào sau đây không phải là nhiệm vụ của thực vật học: A. Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật B. Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau C. Tìm hiểu để khai thác thực vật một cách tối đa phục vụ đời sống con người D. Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người Câu 6: Ở vùng sa mạc, vùng băng giá rất ít thực vật vì: A. Ở sa mạc khí hậu khắc nghiệt B. Ở vùng băng giá nhiệt độ quá thấp C. Cây không thể sống trên cát được D. Cả A và B Câu 7: Vì sao thực vật nước ta phong phú, đa dạng nhưng chúng ta vẫn cần phải trồng thêm cây? A. Vì dân số tăng dẫn đến nhu cầu về lương thực và các sản phẩm được chế tạo từ thực vật ngày càng tăng B. Vì tình trạng khai thác rừng bữa bãi, thiên tai hạn hán làm giảm diện tích rừng C. Vì thực vật có vai trò quan trọng không những đối với con người mà cả với sinh giới. D. Cả 3 phương án trên Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải của thực vật? A. Đa số có khả năng di chuyển B. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài C. Phần lớn không có khả năng di chuyển D. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ Câu 9: Thực vật rất đa dạng, phong phú. Chúng được phân bố ở: A. Các đới khí hậu khác nhau B. Các môi trường khác nhau C. Các dạng địa hình khác nhau D. Cả 3 phương án trên HOC24.VN 2 Câu 10: Trong nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm những cây có hoa: A. Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng. B. Cây bưởi, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây cải. C. Cây táo, cây mít, cây cà chua, cây dương xỉ. D. Cây dừa, cây hành, cây thông, cây rêu. Câu 11: Trong nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm những cây một năm A. Cây xoài, cây bưởi, cây đậu, cây hành. B. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây bí xanh. C. Cây táo, cây mít, cây đậu xanh. D. Cây su hào, cây cam, cây cà chua, cây dưa hấu. Câu 12: Các bộ phận chính của kính lúp là: A. Tay cầm, tấm kính và khung B. Tay cầm, bàn kính và khung C. Giá đỡ, tấm kính và khung D. Bàn kính, giá đỡ và khung Câu 13: Kính hiển vi có 3 bộ phận chính là A. Giá đỡ, chân kính và gương phản chiếu B. Thân kính, bàn kính và chân kính C. Giá đỡ, hệ thống ống kính và hệ thống ốc điều chỉnh D. Giá đỡ, hệ thống ống kính và bàn kính Câu 14: Thực vật ở vùng khí hậu nào sau đây có sự đa dạng và phong phú hơn A. Hàn đới B. Ôn đới C. Nhiệt đới D. Ôn đới và Hàn đới Câu 15: Cơ quan sinh dưỡng của thực vật có vai trò: A. Duy trì và phát triển nòi giống B. Sinh sản C. Chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường D. Nuôi dưỡng cây Câu 16: Phát biểu đúng khi nói về kính hiển vi và kính lúp A. Kính lúp có độ phóng to ảnh lớn hơn kính hiển vi B. Kính lúp giúp ta quan sát được những vật mà mắt thường không nhìn thấy được C. Kính hiển vi điện tử có độ phóng đại nhỏ hơn kính hiển vi quang học D. Kính lúp giúp ta quan sát những vật nhỏ bé, kính hiển vi giúp ta quan sát những vật mắt thường không nhìn thấy được Câu 17: Phát biểu không đúng khi nói về sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiên A. Sinh vật trong tự nhiên đa dạng về: nơi sống, kích thước, di chuyển B. Sinh vật trong tự nhiên có mối quan hệ với nhau và với con người C. Tất cả sinh vật trong tự nhiên đều có lợi D. Sinh vật trong tự nhiên gồm 4 nhóm Câu 18: Dấu hiệu để nhận biết thực vật có hoa A. Đến 1 thời kì nhất định trong đời sống thì chúng ra hoa, tạo quả và kết hạt B. Thân cây to, lá cây màu xanh HOC24.VN 3 C. Những cây thân mềm, bò dưới đất D. Cả quá trình phát triển chúng không ra hoa Câu 19: Thế giới vật chất xung quanh chúng ta được chia thành 2 nhóm là: A. Thực vật và động vật B. Vật di chuyển và vật không di chuyển C. Vật sống và vật không sống D. Vật trên cạn và vật dưới nước Câu 20: Cây nào sau đây không có hoa A. Cây tre B. Cây dương xỉ C. Cây chuối D. Cây gừng
00:00:00